See products categories

[1607] Artika 4+4 /S Mini Hors D'Oeuvres
Box Of 36 Sets
UPC/682353016077
[4521] 260 Ml Cup & Saucer Set
24 Sets
UPC/682353045213
[1609 (36)] Artika 4 Pk Mini Bowls
36 Sets Of 4
UPC/682353016091
[V155] Vitrex Plus Bowl With Cover
Box Of 36
UPC/682353001554
[V154] Vitrex Plus Square Tea Pot
Box Of 12
UPC/682353001547
[V152] Vitrex Plus 400 Cc Tea Pot
Box Of 12
UPC/682353001523
[V150] Vitrex Plus Square Creamer
Box Of 48
UPC/682353001509
[V149] Vitrex Plus Square Sugar Pot
Box Of 48
UPC/682353001493
[V147] Vitrex Plus Sugar Pot
Box Of 48
UPC/682353001479
[856] Colored Butter Bowl (120 Ml)
Box of 144
UPC/682353008560
[8037] Vitrex 6Pk Ramekins ( 145 Ml )
8 Sets Of 6
UPC/682353080375
[8036] Vitrex 6Pk Ramekins ( 118 Ml )
8 Sets Of 6
UPC/682353080368
[8035] Vitrex 8Pk Ramekins ( 60 Ml )
9 Sets Of 8
UPC/682353080351
[62] 2 Pk 3 3/8" Ramekin ( 145 Ml )
40 Sets Of 2
UPC/682353000625
[6095] Vitrex 3 Pk 11.5'' Gratin Plate
8 Sets Of 3
UPC/682353060957