See products categories

[1607] Artika 4+4 /S Mini Hors D'Oeuvres
Box Of 36 Sets/ UPC#682353016077
[4521] 260 Ml Cup & Saucer Set
24 Sets/ UPC#682353045213
[1609 (36)] Artika 4 Pk Mini Bowls
36 Sets Of 4/ UPC#682353016091
[V154] Vitrex Plus Square Tea Pot
Box Of 12/ UPC#682353001547
[V150] Vitrex Plus Square Creamer
Box Of 48/ UPC#682353001509
[V149] Vitrex Plus Square Sugar Pot
Box Of 48/ UPC#682353001493
[V148] 6 Oz Vitrex Plus Creamer
Box Of 48/ UPC#682353001486
[8036] Vitrex 6Pk Ramekins ( 118 Ml/ 4 OZ )
8 Sets Of 6/ UPC#682353080368
[8035] Vitrex 8Pk Ramekins ( 60 Ml/ 2 OZ )
9 Sets Of 8/ UPC#682353080351
[62] 2 Pk 3 3/8" Ramekin ( 145 Ml/ 5 OZ )
40 Sets Of 2/ UPC#682353000625
[6095] Vitrex 3 Pk 11.5'' Gratin Plate
8 Sets Of 3/ UPC#682353060957
[6094] Vitrex 4Pk 9.5'' Gratin Plate
8 Sets Of 4/ UPC#682353060940